پاسخ به شبهات / دکتر محمدحسین رجبی دوانی/ قسمت نهم
نشست تخصصی نقش مادر در خانواده و اجتماع / همدان
با حضور: سرکار خانم زینب شعبانی، دانشجوی دکتری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تربیت مدرس و مشاور خانواده / جناب آقای سید حسین موسوی: استاد حوزه علمیه همدان
واحد برگزارکننده: جهاد دانشگاهی واحد همدان
زمان: 19 شهریور 1399
مقتل خوانی 8
پاسخ به شبهات / دکتر سیدحمید خویی / قسمت هشتم
نشست تخصصی نقش جوان در خانواده و اجتماع / جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی
با حضور: حجت الاسلام دکتر بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی / دکتر معصومی: عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
واحد برگزارکننده: جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی
زمان: 20 شهریور 99
مقتل خوانی 7
پاسخ به شبهات / دکتر حسین محمدی فام / قسمت هشتم
پاسخ به شبهات / دکتر محمدحسین رجبی دوانی/ قسمت هشتم
نشست تخصصی نقش جوان در خانواده و اجتماع / سنندج
با حضور: حجت الاسلام والمسلمین مجید طاهری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان / دکتر عثمان یوسفی: رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه سنندج
واحد برگزار کننده: جهاد دانشگاهی واحد کردستان
زمان: 12 شهریور 1399     
مقتل خوانی 6