نشست تخصصی وظیفه تربیتی والدین در قبال نوجوانان / شهرکرد
با حضور: حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید نادری، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد و حافظ کل قرآن کریم / دکتر الهام شریفی: مدرس دانشگاه فرهنگیان شهرکرد و مدیر مدرسه معارف اسلامی
استان چهارمحال و بختیاری
واحد برگزارکننده: جهاد دانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری
زمان: 20 شهریور 1399
مقتل خوانی 5
پاسخ به شبهات / دکتر سیدحمید خویی / قسمت هفتم
نشست تخصصی وظیفه تربیتی والدین در قبال نوجوانان / قزوین
با حضور: سرکار خانم زینب غروی، کارشناس ارشد فلسفه تعلیم، تربیت و مشاوره / آقای دکتر حسین محمدی، عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین.
واحد برگزارکننده: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
زمان: 10 شهریور 1399
مقتل خوانی 4
پاسخ به شبهات / دکتر حسین محمدی فام / قسمت هفتم
نشست تخصصی وظیفه تربیتی والدین در قبال کودکان / قم
با حضور:  دکتر زهره عباسی، دکتری روانشناسی / دکتر مسلم گریوانی، پژوهشگر حوزه عرفان و تربیت.
واحد برگزارکننده: جهاد دانشگاهی واحد قم.
زمان: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
کلیپ اربعین 3
نشست تخصصی نقش تربیتی والدین در قبال کودک / اصفهان
سخنرانان: دکتر سید محمدمهدی ابطحی، دکتری علوم قرآنی / دکتر سالار فرامرزی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و رئیس سازمان نظام روانشناختی و مشاوره استان اصفهان
واحد برگزارکننده: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
زمان برگزاری: شنبه 22 شهریور 1399
کلیپ اربعین 2